BẢNG GIÁ EHOME BẮC SÀI GÒN LÔ R

BẢNG GIÁ EHOME BẮC SÀI GÒN LÔ R

Mã sản phẩm : Đang cập nhật!

Thông số : Đang cập nhật!

Nhà Sản Xuất : Đang cập nhật!  

Bảo hành : 1 năm  

Giá : Call   

BẢNG GIÁ KHU R
DỰ ÁN EHOME BẮC SÀI GÒN

HOTLINE: 0979.996.225
MÃ NỀN  KÍCH THƯỚC  DIỆN TÍCH
KHUÔN VIÊN
 DIỆN TÍCH
SÀN XD 
HƯỚNG LỘ GIỚI  THÀNH TIỀN
(Chưa VAT) 
GHI CHÚ
  (m2/lô)  (m2/lô)  (m2)       (đồng/m2)   
 
R- 1  5x19.5                      97.50              76.20 TÂY BẮC 13.5m      1,205,997,000 Vạt góc 5 x 5m
R- 2  5x19.9                      99.40              76.20 TÂY BẮC 13.5m      1,137,573,000 Đường chính
R - 3  5x 18                      90.00              76.20 TÂY BẮC 13.5m      1,019,591,000 Đường chính
R - 4  5x 21                   105.00              76.20 TÂY BẮC 13.5m      1,153,110,000 Đường chính
R- 5  5x19.1                      95.50              76.20 TÂY BẮC 13.5m      1,059,820,800 Đường chính
R- 6  5x16.6                      83.00              76.20 TÂY BẮC 13.5m      1,026,643,600 Góc
R- 7  5x15                      75.00              76.20 ĐÔNG BẮC 9m          840,990,000  
R- 8  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG BẮC 9m          840,990,000  
R- 9  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG BẮC 9m          840,990,000  
R-10  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG BẮC 9m          840,990,000  
R-11  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG BẮC 9m          840,990,000  
R-12  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG BẮC 9m          840,990,000  
R-13  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG BẮC 9m          840,990,000  
R-14  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG BẮC 9m          840,990,000  
R-15  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG BẮC 9m          840,990,000  
R-16  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG BẮC 9m          840,990,000  
R-17  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG BẮC 9m          840,990,000  
R-18  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG BẮC 9m          840,990,000  
R-19  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG BẮC 9m          840,990,000  
R-20  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG BẮC 9m          840,990,000  
R-21  5 x 15                      71.80              76.20 ĐÔNG NAM 13.5m          900,560,000 Vạt góc 2,5 x 2,5m
R-22  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG NAM 13.5m          862,665,000  
R-23  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG NAM 13.5m          862,665,000  
R-24  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG NAM 13.5m          862,665,000  
R-25  5 x 15                      75.00              76.20 ĐÔNG NAM 13.5m          862,665,000  
R-26  5 x 15                      71.80              76.20 ĐÔNG NAM 13.5m          917,160,000 Góc
R-27  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000  
R-28  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000  
R-29  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000  
R-30  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000  
R-31  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000  
R-32  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000  
R-33  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000  
R-34  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000  
R-35  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000  
R-36  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000  
R-37  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000  
R-38  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000  
R-39  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000  
R-40  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000  
R-41  5 x 15                      75.00              76.20 TÂY NAM 11m          867,000,000

Các sản phẩm khác

Tư vấn trực tuyến

trangthuy0203

Mobile: 0937.901.961

doanthanhhai_hp

Mobile: 0979.996.225

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:
4,168,442

Đang online: 34