BẢNG GIÁ EHOME BẮC SÀI GÒN LÔ S

BẢNG GIÁ EHOME BẮC SÀI GÒN LÔ S

Mã sản phẩm : Đang cập nhật!

Thông số : Đang cập nhật!

Nhà Sản Xuất : Đang cập nhật!  

Bảo hành : 1 năm  

Giá : Call   

BẢNG GIÁ KHU S
DỰ ÁN EHOME BẮC SÀI GÒN
HOTLINE: THANH HẢI 0979.996.225

MÃ NỀN  KÍCH THƯỚC  DT KHUÔN VIÊN  DT SÀN
XD
HƯỚNG LỘ GIỚI  THÀNH TIỀN (CHƯA VAT) GHI CHÚ
S1 5 x 17.25        73.75      76.20 TÂY BẮC 13.5m       963,381,500 Vạt góc 5 x 5m,
 đd công viên
, đường chính
S2 5 x 17.25         86.25      76.20 TÂY BẮC 13.5m    1,016,991,000 ĐD công viên,
đường chính
S3 5 x 17.25         86.25      76.20 TÂY BẮC 13.5m    1,016,991,000 ĐD công viên,
 đường chính
S4 5 x 21.8       108.95       76.20 TÂY BẮC 13.5m    1,259,462,000 ĐD công viên,
 đường chính
S5  5 x 20        100.00        76.20 TÂY BẮC 13.5m    1,167,560,000 ĐD công viên,
 đường chính
S6 5 x 17.5          87.50                   76.20 TÂY BẮC 13.5m    1,122,765,000 Vạt góc 2,5 x 2,5m,
 đd công viên,
 đường chính
S7  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S8  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S9  5 x 15          75.00                               76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S10  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S11  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S12  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S13  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S14  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S15  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S16  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S17  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S18  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S19  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S20  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S21  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S22  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S23  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG BẮC 11m       867,000,000  
S24  5 x 15          71.80                   76.20 ĐÔNG NAM 13.5m       925,460,000 Vạt góc 2,5 x 2,5m
đd khu villa
S25  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG NAM 13.5m       880,005,000 đd khu villa
S26  5 x 15          75.00                   76.20 ĐÔNG NAM 13.5m       880,005,000 đd khu villa
S27  5 x 15          62.50                   76.20 TÂY NAM 13.5m       809,200,000 Vạt góc 5 x 5m
đường liên kết khu
S28  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S29  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S30  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S31  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S32  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S33  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S34  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S35  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S36  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S37  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S38  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S39  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S40  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S41  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S42  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
S43  5 x 15          75.00                   76.20 TÂY NAM 13.5m       884,340,000 Đường liên kết khu
               

Các sản phẩm khác

Tư vấn trực tuyến

trangthuy0203

Mobile: 0937.901.961

doanthanhhai_hp

Mobile: 0979.996.225

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:
4,168,400

Đang online: 69